Vanda Kučera

Vanda Kučera je zaposlena u Grupi I&F McCANN od njenog osnivanja 1997. godine. Danas je to jedan od vodećih komunikacijskih sistema u jadranskom i nordijskom regionu, operativan u čak 12 zemalja. Vanda je preko 30 godina radila na polju marketinga i komunikacija, i na lokalnom i na regionalnom nivou, baveći se za to vreme različitim segmentima poslovanja – od istraživanja tržišta i strateškog planiranja do klijentskog servisa i poslovnog razvoja. Karijeru je započela u lokalnim agencijama, a nastavila je u nedeljniku Vreme kao direktor razvojnih projekata. 

Rad u Grupi I&F McCANN Vanda je započela kao direktor istraživanja i razvoja, potom je bila na poziciji direktora McCANN-a u Skoplju i učestvovala u formiranju ogranka u Crnoj Gori. Takođe, kao direktorka bila je zadužena za unapređenje poslovanja agencija – članica sistema McCann, a potom i za vođenje prve digitalne agencije u Srbiji, MRM Worldwide.

Trenutno je na poziciji zamenika direktora Grupe I&F McCANN, gde je odgovorna za korporativne poslove i saradnju s brojnim akcionarima (državnim institucijama, nacionalnim i internacionalnim profesionalnim i trgovačkim udruženjima). Član je Upravnog odbora SAM-a, IAA-a i UEPS-a, a aktivna je u radnim grupama u okviru AmCham Srbija, NBA-a, PKS-a. Zadužena je za aktivnosti i projekte društveno odgovornog poslovanja u okviru Grupe I&F McCANN.