Vračar u ritmu sveta


 

Program Muzika nade kroz projekat „Vračar u ritmu sveta“ stvara novu muzičku zajednicu kroz saradnju sa Opštinom Vračar, muzičkom školom „Stanković“ i tri osnovne škole na Vračaru. Tokom tri meseca interaktivnih muzičkih radionica u projektu će učestvovati 8 nastavnika i 150 učenika – izvođača, koji će se kroz igru i zabavu upoznati sa čuvenom El sistema metodologijom.

Posebno motivisani nastavnici koji učestvuju u projektu, izabrani su kroz besplatan masterklas, koji je okupio mnoge muzičke pedagoge u želji za profesionalnim i ličnim usavršavanjem. Odabrani predavači su zajedno sa El Sistema ekspertkinjom  Francis Galjardi (Venecuela), osmislili nastavni plan i program za planirane vannastavne aktivnosti. Celoživotno učenje i obrazovanje nastavnika je ključno za programe društvene inkluzije, kako su nastavnici stub dečijeg ličnog, društvenog razvoja i muzičkog razvoja.

U toku projekta deca i mladi različitog socio–ekonomskog statusa uzrasta i muzičkog predznanja, zajedno će kreirati originalne muzičke kompozicije, koje će biti dostupne na elektronskoj platformi za učenje. Njihova podrška biće i dva internacionalna El Sistema eksperta, koji će sa učesnicima projekta spremati originalne kompozicija i nastupe, kao i celovečernji program tokom 6 dana kampa, koji će okupiti decu iz drugih MAP centara širom Srbije.

Pogledajte snimak završnice koncerta iz 2017. godine u velikoj sali Kolarčeve zadužbine: “El Sistema i prijatelji”:

 

U toku tri meseca zajedničkog rada učenici će imati veoma angažovanu ulogu u svom muzičkom obrazovanju, koja će se prvenstveno prepoznati kroz njihove nastupe tokom „Dana Evropske kulturne baštine“ tokom prve nedelje maja. Pored razvijanja kreativnosti kroz komponovanje i spontani muzički izraz, napredniji učenici će imati prilike i da povezuju gradivo iz različitih muzičkih predmeta solfeđa, harmonije, kontrapunkta, aranžiranja itd., što predstavlja retku praksu interdisciplinarnostog pristupa u radu sa decom i mladima u cilju razvoja njihovih međupredmetnih kompetencija.

Tokom “Dana evropske kulturne baštine”, kroz “koncerte iznenađenja” i završni koncert na otvorenom, Vračar će postati sedište novih kulturnih zbivanja i društvene integracije različitih kultura i socijalnog miljea. Koristeći muzičke ansamble i univerzalni jezik muzike kao sredstvo socijalne inkluzije i smeštajući ih i na mesta gde se najčešće susreću i prepliću različite kulture – na ulice, trgove, pijace, školska dvorišta, želimo da muziku i umetnost učinimo delom svakodnevice i lepotom oplemenimo živote Vračarskih prolaznika, sa ciljem da se i oni pridruže stvaralačkom procesu i učestvuju kao ravnopravni i kreativni članovi naše novonastale muzičke zajednice.