USLOVI KORIŠĆENJA

Doniranje

Postupak doniranja sastoji se iz sledećih faza:

 • Unošenje iznosa donacije

Donator može da izabere tri ponuđena iznosa za donaciju i sam predloži iznos donacije. Ukoliko je izabrao/la da sam unese željeni iznos potrebno je da u polje naznačeno na sajtu kao “Drugi iznos” unese iznos koji želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u dinarima (RSD). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu korisnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije. Minimalan iznos donacije je 800,00 dinara. Music Art Project je neprofitna organizacija i nije u sistemu PDV pa se isti ne obračunava na donirana sredstva.

 • Pregled, potvrda i plaćanje donacije

Doniranje na našoj internet stranici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i AIK bankom i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je donacija odobrena.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

 • Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica, AIK Banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

 • Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih poteškoća u vezi sa doniranjem, donator nam se može obratiti na e-mail adresu: donatori@musicartpro.rs

 • Povraćaj donacije

Povraćaj donacije je moguć u slučaju da je donacija izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica ili u slučaju da je pri uplati donacije unesen pogrešan iznos donacije, i to samo u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja. Potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj doniranog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 120 dana od izvršene donacije, na elektronsku adresu donatori@musicartpro.rs ili poštom na adresu: Music Art Project, ul Kumanovska 13, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i e-mail sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon. Korisnik će biti kontaktiran od strane Music Art Project-a u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će Music Art Project moći da isplati korisniku samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena. Music Art Project je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

 • Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu donacije se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Music Art Project zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.musicartpro.rs / www.muzikanade.rs

POLITIKA PRIVATNOSTI

Music Art Project se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Music Art Project prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i angažovani u udruženju Music Art Project su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Takođe, Music Art Project se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja korisnika. Korisnik je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije biltenom i poruke od Music Art Project-a, a udruženje je dužno da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

 • Pravo na zaborav

Donator ima pravo da zatraži da njihovi podaci budu izbrisani iz našeg sistema, što podrazumeva potpuno brisanje podataka. Da biste iskoristili ovo pravo, kontaktirajte nas putem mejla donatori@musicartpro.rs, nakon čega ćemo procesuirati i izvršiti ovaj zahtev u zakonskom roku od 30 dana.

 • Prikupljanje i upotreba podataka

Udruženje Music Art Project (Udruženje muzičke umetnosti) koje pruža usluge na Veb-sajtu ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste „online“ kao korisnik i donator. Vaše lične informacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način u skladu sa ovom Politikom privatnosti. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od neovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, izvršimo refundiranje sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove marketinške potrebe. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim saradnicima i partnerima, koji su deo ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke.

 • Politika kolačića

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naš Veb-sajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browser-a Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem podešavanja vašeg web browser-a.

 • Zaštita podataka

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nam nisu dostupni.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima/donatorima garantuje bezbednost donacije. Brojevi platnih kartica donatora se ne čuvaju na našem sistemu, a sam upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005. godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

 • Izjava o konverziji

„Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u „settlement“ valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vaše platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.“

 • Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo udruženja Music Art Project i ne mogu se koristiti bez naše prethodne pisane saglasnosti.

 • Komunikacija sa donatorima

Celokupna komunikacija donatora i udruženja Music Art Project se odvija putem telefona i elektronske pošte, sa i na adresu Music Art Project: donatori@musicartpro.rs i donatori@muzikanade.rs

KONTAKT INFORMACIJE

Pitanja, nedoumice ili žalbe u vezi sa našom Politikom privatnosti ili našim tretmanom ličnih podataka – ili ako želite da promenite ili modifikujete lične podatke ili srodnu saglasnost koju ste nam već dali – treba da se uputite na:

IME: Udruženje muzičke umetnosti, UMUS (Music Art Project – engleski naziv)

SEDIŠTE: Beograd, Vračar, Kumanovska 13

KONTAKT TELEFON +381 (0)65 205 1817

KONTAKT IMEJL ADRESOM: office@musicartpro.rs