1. DONACIJE

Sajt www.musicartpro.rs, donacije koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije. Za sve eventualni sporove u vezi sa donacijom biće nadležni sudovi Republike Srbije.

1.1. Registracija i doniranje

Doniranje mogu izvršiti registrovani i neregistrovani korisnici.

1.1.1 Registracija korisnika

Registracija korisnika se vrši samo jednom. Registracija se vrši na predviđenom formularu koji se nalazi na sajtu, unošenjem osnovnih podataka o korisniku. Nakon izvršene registracije, korisnik će dobiti potvrdu o uspešnoj registraciji na e-mail koji je naveo u registracionom formularu. Svaki korisnik će dobiti svoj username i lozinku čijim unošenjem će moći ubuduće da pristupa sajtu u cilju doniranja.

1.1.2. Doniranje

Korisnik je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime donacije bezuslovno pređu u svojinu Music Art Project, a Music Art Project je dužna da tako primljena sredstva prenese na Organizatora prikupljanja sredstava u skladu sa Uslovima korišćenja za organizatore prikupljanja sredstava. Korisnik koji je donirao sredstva je saglasan da Music Art Project, u slučaju da se utvrdi da organizator prikupljanja sredstava nije u mogućnosti da realizuje projekat, ne isplati donirana sredstva organizatoru prikupljanja sredstava, već da donirana sredstva, na osnovu odluke Odbora za donacije koji će o tome odlučivati, rasporedi na jedan ili više tekućih projekata na sajtu www.musicartpro.rs o čemu će obavestiti javnost putem ovog sajta. Postupak doniranja sastoji se iz sledećih faza:

1.1.2.1. Unošenje iznosa donacije

U polje naznačeno na sajtu, potrebno je da korisnik unese iznos donacije koji želi da donira. Donacija i sve transakcije koje se obavljaju na našem sajtu vrše se u dinarima (RSD). Ukoliko korisnikova platna kartica nije povezana sa dinarskim računom, iznos transakcije u dinarima biće konvertovan u valutu korsnikovog računa prema kursu banke kod koje je račun otvoren, odnosno izdavaoca platne kartice. Zbog navedenih konverzija, moguća su izvesna odstupanja od originalnih iznosa transakcije. Minimalan iznos donacije je 500,00 dinara. Music Art Project je neprofitna organizacija i nije u sistemu PDV pa se isti ne obračunava na donirana sredstva.

1.1.2.2. Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i AIK banke i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

1.2. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica,AIK Banke, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

1.3. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa doniranjem, korisnik može izvršiti reklamaciju na e-mail adresu: office@www.musicartpro.rs

1.4. Povraćaj donacije

. U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.

2. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Music Art Project se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih donatora putem ovog sajta. Music Art Project prikuplja samo neophodne podatke o donatorima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni u Fondaciji Katalist su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti. Takođe, Music Art Project se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja korisnika. Korisnik je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od Music Art Project, a Music Art Project je dužna da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

2.1. Pravo na zaborav

Korisnici imaju pravo da zatraže da njihovi podacu budu izbrisani iz našeg sistema, što podrazumeva potpuno brisanje profila i pripadajućih podataka. Da biste iskoristili ovo pravo, kontaktirajte nas putem mejla office@www.musicartpro.rs, nakon čega ćemo procesuirati i izvršiti ovaj zahtev u zakonskom roku od 30 dana.

2.2 Prikupljanje i upotreba podataka

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koje su neophodne da podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili isporuke Vaše robe. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbedimo proizvode i usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahteva ili da Vam prilagodimo našu ponudu, tj. da je personalizujemo, unapredili rad Web sajta, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavili kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i partnerima, koji su deo ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke. U sledećim odeljcima ćemo Vam izložiti načine i razloge za moguće davanje Vaših informacija, za potrebe normalnog poslovanja Web sajta.

3. ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice) i softver su vlasništvo Music Art Project i ne mogu se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti Music Art Project.

4. KOMUNIKACIJA SA KORISNICIMA

Celokupna komunikacija korisnika i Music Art Project se odvija putem elektronske pošte, sa i na adresu Music Art Project: office@www.musicartpro.rs

5. VAŽENJE I IZMENE USLOVA KORIŠĆENJA

U pogledu donacije se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja donacije. Music Art Project zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.musicartpro.rs

6. Skladištenje i čuvanje podataka

Preduzeće UDRUŽENJE MUZIČKE UMETNOSTI kao prodavac proizvoda i usluga na Web sajtu ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste „online“ kao korisnik. Vaše lične infrmacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način u skladu sa ovom politikom privatnosti. Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

7. Politika kolačića

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naš Web sajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browsera Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web browsera.

8. Zaštita podataka

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

9. Izjava o konverziji

„Izjava o konverzijama – Sva plaćanja će biti obavljenima u dinarima (RSD). Ukoliko se plaća platnim karticama inostranih Banaka izdavalaca, dinarski iznos transakcije će biti konvertovan u settlement valutu Banke (EUR) prema kursu Narodne Banke Srbije. Pri zaduživanju Vase platne kartice, već konvertovan iznos će se konvertovati u Vasu lokalnu valutu, prema kursu koji primenjuju operatori platnih kartica.“

„Please note that all payments will be effected in the Serbian currency – dinar (RSD). If the payment is done using foreign issuers payment cards, total amount of transaction will be converted into bank settlement currency, according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. Once when transaction is settled the already converted amount will be converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.“

PODACI O KOMPANIJI/UDRUŽENJU

Puno poslovno ime privrednog društva je: UDRUŽENJE MUZIČKE UMETNOSTI ,

Sedište: Beohrad, ulica: KUMANOVSKA br. 13

Odgovorno lice: Đurđa Papazoglu

PIB: 106569163

Matični Br: 28011776

Tekući račun: 160-0054000002626-76

Kontakt telefon: :+381 (0)65 205 1817

Kontakt email adresa: office@www.musicartpro.rs