Žarko Šunderić

Sa značajnim iskustvom u razvoju evropskih politika socijalnog uključivanja u Srbiji, Žarko nas nedodoljivo podseća na uspešnog vođu velikog hora koji putuje svetom i menja ljudske živote.

Tokom svoje bogate karijere učestvovao je u izradi i sprovođenju velikog broja nacionalnih razvojnih i strateških dokumenata i inicijativa. Diplomirao je na Fakultetu za medije i komunikacije, a dodatno znanje i veštine stekao je na jednogodišnjim dodiplomskim studijama Beogradske otvorene škole. Master studije je završio na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. 

Radio je u nevladinoj organizaciji Građanske inicijative, na programu za razvoj demokratije, a potom u američkoj organizaciji CHF International na sprovođenju programa Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) u Srbiji. Bio je zadužen za programe praćenja i sprovođenja Strategije za smanjenje siromaštva, a kasnije je postao i šef Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi Srbije.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: