Vanda Kučera

Vandino bogato i šarenoliko iskustvo nas podseća na zvuke violine koja u nama i drugima podstiče radoznalost i ohrabruje nas da svet čujemo iz više uglova. 

Vanda već više od 30 godina prati i kreira nove zvuke u oblasti marketinga i komunikacija, strateškog planiranja, klijent servisa i poslovnog razvoja.

 

Vandin notni sistem prepun je visokih zvanja i melodičnih priznanja. 

Trenutno je na poziciji zamenika direktora Grupe I&F McCANN, jednog od vodećih komunikacijskih sistema u jadranskom i nordijskom regionu, operativnog u čak 12 zemalja, gde je odgovorna za korporativne poslove i saradnju s brojnim akcionarima (državnim institucijama, nacionalnim i internacionalnim profesionalnim i trgovačkim udruženjima).

Član je Upravnog odbora SAM-a, IAA-a i UEPS-a, a aktivna je u radnim grupama u okviru AmCham Srbija, NBA-a, PKS-a. Zadužena je za aktivnosti i projekte društveno odgovornog poslovanja u okviru Grupe I&F McCANN.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: