Milja Hinić

Kao diplomirana pravnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i završenih specijalističkih studija iz evropskog kompanijskog, bankarskog i poreskog prava, Milja svojim vrednim radom daje preciznu ritmičku podlogu svakom sistemu u okviru kog radi.

Svoje bogato radno iskustvo sticala je preko deset godina kao pravni savetnik brojnih kompanija i nevladinih organizacija, a preko pet godina je radila kao ekspert i na menadžmentskim pozicijama. U toku svoje karijere radila je kao asistent u internacionalnom komitetu Crvenog krsta, kao administracijski i menadžer logistike francuskog Crvenog krsta, pravni savetnik u CES Mecon, USAID Project, „Human Dynamic“, „Atos Origin“, i kao saradnik i partner u advokatskim kancalarijama „Karanović-Nikolić“ i „Glišić“. Milja od 2009. godine kao advokat radi na partnerkoj poziciji u advokatskoj kancelariji „Koen Hinić“.

Kao član Upravnog odbora MAP-a, Milja svojim izuzetno bogatim i raznovrsnim ekspertskim iskustvom doprinosi boljem i odgovornijem poslovanju organizacije i na taj način omogućava da se deca širom Srbije uključe u rad programa  El Sistema.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: