Jelena Marjanović

Kao diplomirana ekonomistkinja Univerziteta u Beogradu, Jelena je savršen spoj racia i emocija, pa nas kao takva neodoljvo podseća na marljivog dirigenta pod čijom se veštom palicom stvaraju velika dela.  

Svoje izuzetno bogato i iskustvo počela je sticati još u Vladi SFR Jugoslavije a znanje dalje natavila da produbljuje prateći muziku srca i baveći se humanitarnim i socijalno-ekonomskim pitanjima kroz aktivnosti UN-a

Jelenino veliko srce je razumelo neophodnost pomaganja ugroženim i marginalizovanim grupama, a posebno onoj najranjivijoj – deci, kao i njihovom uključivanju u društvo. 

Nakon dva mandata u Vladi Republike Srbije na mestu pomoćnice ministra za bilateralnu ekonomsku saradnju, naviknuta na teškoće koje nose novi projekti, s entuzijazmom i dalje ulaže svoje znanje i napore u rad MAP-a i time nastavlja da pomaže svima kojima je pomoć i dalje preko potrebna.

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: