Dragana Roter

Dragana nas podseća na opersku divu koja svojim dobrim gasom koji se daleko čuje pomaže MAP-u da stvori uslove za inovativno korišćenje snage muzike u socijalnoj inkluziji dece. 

 

Kao dugogodišnji profesionalac u oblasti odnosa s javnošću i pionir društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, u karijeri je zabeležila mnoge značajne nastupe u Ministarstvu za informacije Republike Srbije, na rukovodećim položajima u McDonald’s Srbija, Komercijalnoj banci a.d. Beograd i Vip mobile d.o.o. 

 

Kao i svaka prvakinja, odlikovana je priznanjem Konferencije PRO.PR za lični doprinos razvoju odnosa s javnošću (PR) u Srbiji za 2016. godinu, kao i poveljama Foruma za odgovorno poslovanje i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) – za volonterska mentorstva socijalnim preduzećima i civilnom sektoru. 

Uz dobru orkestraciju, sa svojim timovima osvojila je šest godišnjih nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću i dve Udruženja za tržišne komunikacije Srbije (UEPS).

Team Information

 
 Age number:
 Phone:
 Email: