U okviru Programa „Podrška civilnom društvu“ (Civil Society Facility 2018), i uz sredstva koja za projekat obezbeđuje Evropska unija, nevladina organizacija Praxis, u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project počela je sprovođenje dvogodišnjeg projekta „Sutra počinje danas“.

U okviru projekta, pored rada na jačanju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, intenzivno ćemo se baviti problematikom socijalne isključenosti i marginalizovanja dece iz socijalno ugroženih porodica, romske dece, dece sa raseljenih područja, dece sa invaliditetom itd.

Muzika ima neprocenjiv značaj za intelektualni i emocionalni razvoj dece u najrazličitim fazama odrastanja, dok je grupno muziciranje u okviru hora, ansambla ili orkestra posebno blagodetno za razvoj socijalnih vešina i plemenitih ljudskih osobina.

Cilj naših projektnih aktivnosti je da se kroz posebno skrojene pakete muzičkih aktivnosti i inovativan pristup pozabavimo problemom predrasuda i diskriminacije u ranom uzrastu i da kroz grupno muziciranje u koje će biti uključeni i nastavnici muzičke kulture izgradimo snažnije, inkluzivnije i proaktivnije zajednice koje brinu o svakom svom članu.

U projekat je do sada uključeno 250 dece iz 5 gradova i partnerskih ustanova:

OŠ „Branko Pešić“, Beograd
OŠ „Dimitrije Tucović“, Kraljevo
OŠ „Vožd Karađorđe“, Leskovac
KC „Surdulica“, Surdulica
MŠ „Bujanovac“ i
OŠ “Branko Radičević”, Bujanovac

U okviru osnovnih škola muzičke aktivnosti koje nudimo posebno su prilagođene uzrastu dece i odvijaće se u grupama od oko 15 đaka poštujući sve epidemiološke mere. Svaki centar u okviru ovih nastavnih i vannastavnih aktivnosti projektom uključuje između 30-70 dece.

Verujemo da ćemo kroz uključenost porodica i zajednica, dečiji entuzijazam i podršku šire javnosti stvoriti otvoreniju, tolerantniju i zdraviju sredinu koja poštuje i neguje različitosti i podržava one najranjivije da osnaže svoj glas. Posetite nas u nekom od centara ili nas kontaktirajte kako biste saznali više o aktivnostima u okviru projekta „Sutra počinje danas“.