U okviru Programa „Podrška civilnom društvu“ (Civil Society Facility 2018), i uz sredstva koja za projekat obezbeđuje Evropska unija, nevladina organizacija Praxis, u partnerstvu sa organizacijom Music Art Project počela je sprovođenje dvogodišnjeg projekta „Sutra počinje danas“.

U okviru projekta, pored rada na jačanju kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva, intenzivno ćemo se baviti problematikom socijalne isključenosti i marginalizovanja dece iz socijalno ugroženih porodica, romske dece, dece sa raseljenih područja, dece sa invaliditetom itd.

Muzika ima neprocenjiv značaj za intelektualni i emocionalni razvoj dece u najrazličitim fazama odrastanja, dok je grupno muziciranje u okviru hora, ansambla ili orkestra posebno blagodetno za razvoj socijalnih vešina i plemenitih ljudskih osobina.

Cilj naših projektnih aktivnosti je da se kroz posebno skrojene pakete muzičkih aktivnosti i inovativan pristup pozabavimo problemom predrasuda i diskriminacije u ranom uzrastu i da kroz grupno muziciranje u koje će biti uključeni i nastavnici muzičke kulture izgradimo snažnije, inkluzivnije i proaktivnije zajednice koje brinu o svakom svom članu.

U naše programe “Muzika nade”, koji podrazumevaju ovaj projekat uključeno je 190 dece iz 5 gradova i partnerskih ustanova:

OŠ “Branko Pešić”, Beograd;
OŠ “Dimitrije Tucović”, Kraljevo;
OŠ “Vožd Karađorđe”, Leskovac;
KC “Surdulica”,
MŠ “Bujanovac” i
OŠ “Branko radičević”, Bujanovac

U okviru osnovnih škola muzičke aktivnosti koje nudimo posebno su prilagođene uzrastu dece i odvijaće se u grupama od po 15 đaka poštujući sve epidemiološke mere. Svaki centar će u okviru ovih nastavnih i vannastavnih aktivnosti projektom uključiti između 30-60 dece. Naš program “Muzika i pokret” obavezan je i osnovni deo svakog programa gde dva puta nedeljno svi naši polaznici imaju priliku da na zabavan, kreativan i angažovan način uče osnovne muzičke pojmove.

Verujemo da je moguće da se uz naš trud i vašu podršku može stvoriti otvorena, tolerantna i zdrava sredina koja će poštovati i negovati različitosti.