Iako je epidamiološka situacija značajno otežala da se nastava odvija uobičajenim tokom, u skaldu sa svim preporučenim merama i uz dobru volju partnerskih škola i institucija, srećni smo što smo početkom oktobra uspeli da ugostimo čak dva El Sistema eksperta iz inostranstva u okviru aktivnosti projekta „Sutra počinje danas“ koji sprovodimo u saradnji sa NVO Praxis, a uz podršku Delegacije EU u Srbiji.

Trubač Serhio Domingo (Španija) razgalio je srca preko 50 mladih polaznika različitih uzrasta u KC Surdulica tokom intenzivnih trodnevnih proba i radionica, gde su naši samouki svirači pored rada na sviračkoj tehnici dobili podršku i podstrek da oplemene svoj repertoar nekim od najlepših klasičnih melodija, pa se tako Surdulicom zaorila čuvena „Oda radosti“ L. van Betovena, čiji 250 rođendan slavimo u decembru, i Valcer br.2 Dimitrija Šostakoviča. Nastavnici surduličkog centra tokođe su imali priliku da rade sa španskim gostom i unaprede svoja znanja kako bi na najbolji mogući način svoj rad prilagodili deci koja potiču iz porodica samoukih muzičara i osnaže ih da pruže podršku alternativnim vidovima muzičkog obrazovanja mlađih naraštaja kako bi se očuvala tradicija ovog kraja i nematerijalna kulturna baština koju limeni duvački ansambli predstavljaju.

Naša druga draga gošća, Francis Galjardi (Venecuela), u periodu od 6. do 11. oktobra gostovala je u svih 5 gradova i 6 centara, gde je imala priliku da radi sa nastavnicima i decom iz projekta. Kao ekspertkinja za specijalno muzičko obrazovanje, koja trenutno radi u partnerskoj organizaciji El Sistema Grčka, Francis je kroz rad sa izuzetno ugroženim grupama dece (izbeglice, deca sa invaliditetom, itd.) razvila metode učenja kroz igru i mehanizme vršnjačke podrške i podsticaja u okviru grupe za najranjivije kako bi se aktivno uključili u muzičke aktivnosti, ali i socijalni život škole/grupe. Ova iskustva bila su izuzetno korisna našim nastavnicima iz projekta čiji je najveći izazov kako da privuku, motivišu i zadrže decu koja su u riziku od napuštanja školovanja. Pored rada sa nastavnicima Francis je radila i sa polaznicima u svakom centru, gde je na konkretnim primerima demosntrirala igre i aktivnosti koje će nastavnicima pomoći da stvore motivišuću, razdraganu i podržavajuću atmosferu u svojim učionicama.