Projekat “Muzika za društvene promene”


 

Zahvaljujući podršci Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-a u Srbiji, od novembra 2018. do juna 2019. godine, sprovodimo značajni, socio-inkluzivni projekat “Muzika za društvene promene”. Projekat je deo šire inicijative čiji je cilj kreiranje modela za uključivanje dece koja su van sistema obrazovanja ili se obrazuju u segregisanim okruženjima u redovno obrazovanje i usmeren je na podršku socijalnoj inkluziji i razvijanju vršnjačke podrške. Takođe je važno istaći da je ovaj projekat primer dobrog umrežavanja civilnog i javnog sektora i da je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podrškom MAPu još 2013. godine uvidelo značaj inovativnog muzičkog obrazovanja u stvaranju motivisanih učenika i budućih proaktivnih građana.

Naš cilj jeste razvoj i implementacija specijalnog modela inkluzivnog, muzičkog obrazovanja, koji teži aktivnom angažovanju pojedinca, preko učenika, profesora, učeničkih roditelja, do  škola i šire lokalne zajednice. Kroz muziku, projekat teži da inspiriše učenike/ce da izgrade bliske socijalne veze sa nastavnnicima muzičkog i sa svojim vršnjacima, te da na taj način promene celokupnu percepciju obrazovanja.

Projektne aktivnosti oslanjaju se na “El Sistema” metodologiju, koja insistira  na holističkom shvatanju obrazovanja i razvoja dece, gde se kroz muzičko obrazovanje ne razvijaju  isključivo muzičke, već i emocionalne i socijalne veštine. Metodologija je bazirana na 5 fundamentalnih principa: društvena promena, grupno muziciranje, učestalost, pristupačnost, povezanost.

 

Centar za obrazovnu politiku je još 2016. godine objavio studiju koja potvrđuje da učenici koji učestvuju u programu Muzika nade, koji je baziran na ovom pristupu, imaju znatno povećano samopouzdanje, interdisciplinarne sposobnosti (u proseku 90%), bolju koncentraciju (84%) i bolju prihvaćenost od strane vršnjaka (80%). Sa druge strane, nastavnici i profesori koji su učestvovali u implementaciji ove metodologije u svojim školama u samo-evaluaciji izrazili su napredak u: prepoznavanju potreba svojih učenika, adekvatnijem nalaženju rešenja u adhoc situacijama, kao i generalno fleksibilnijem pristupu muzičkom obrazovanju i radu sa decom.

MAP, u saradnji sa šest zemunskih osnovnih škola: OŠ ”Branko Pešić”, OŠ “Sonja Marinković”, OŠ “Petar Kočić”, OŠ ”Rade Končar”, OŠ ”Gornja Varoš” i OŠ ”Boško Palkovljević Pinki”, kreira okruženja koja podstiču kreativnost, gde učenici grupno muziciraju bez uzdržavanja i upuštaju se u novi svet muzičke ekspresije, razvijajući pritom osobine i veštine koje će im omogućiti da postanu saosećajni i proaktivni članovi društva. Projekat, kroz grupne vannastavne časove, obuhvata čak 200 učenika i učenica iz navedenih škola, koji pored kvalitetno provedenog vremena sa svojim vršnjacima, usvajaju osnovnu muzičku pismenost i razvijaju svoj muzički talenat.

 

Profesori muzičkog koji rade sa decom prošli su kroz intenzivnu i akreditovanu profesionalnu obuku koju je, u vidu masterklasa, predvodila internacionalna muzička ekspertkinja – Francis Galjardi. Masterklas je održan od 23. do 26. februara i bio je otvoren za profesore koji učestvuju u projektu, ali i za druge zainteresovane profesore muzičkog, motivisane da nadograde svoje profesionalno znanje. Francis Galjardi je posvetila prva 2 dana seminara objašjavanju i demonstarciji “El sistema”  metodologije. Neke od tema koje su se obrađivale, bile su: asertivna komunikacija, ritam i muzička teorija, stvaranje sigurnog okruženja i samopouzdanja, planiranje muzičke nastave i slično. Dva finalna dana bila su posvećena direktnoj primeni metodologije u radu sa decom. Praktičnim radom u grupama, naši učesnici su pokazali timski duh i kreativnost kroz zajedničko osmišljavanje inovativnih pristupa nastavi.

 

Više o masterklasu možete videti na našoj Facebook stranici.

Tokom projekta planirano je održavanje još 3 masterklasa, koji će omogućiti kontinuirano profesionalno usavršavanje nastavnika i profesora muzičkog, kao i svih drugih pedagoga zainteresovanih za  holistički pristup u učenju.

U okviru programa Muzika nade učesnici će predstaviti svoje rezultate na više koncerata od kojih je značajniji godišnji koncert u sklopu prolećnog kampa 9. maja u Kombank dvorani. Koncert će biti bitna prilika učenicima da iskuse zajednički scenski nastup i ujedinjeni sa profesorima predstave se ne samo svojim roditeljima već i široj publici.

 

Brošuru o podršci integracije možete pročitati OVDE.