Poštovani/a,

Music Art Project  Vas poziva na završnu konferenciju trogodišnjeg Erazmus plus projekta „Pinokio se priključuje orkestru“  koja će biti održana „online“  u petak 18. decembra, sa početkom u 10 časova.

Konferencija će sa predstavnicima domaćih i inostranih institucija, akademskom zajednicom, profesionalnim udruženjima, kroz prvi panel obraditi važne teme kao što su vrste usluga koje su dostupne socijalno ugroženoj deci i omladini sa svojim porodicama, te povezanost i integrisanost usluga na lokalnom nivou. Drugi panel će predstaviti inovativne metode rada sa mladima, jačanje njihovih međupredmetnih kompetencija kao preduslova za uspešan akademski razvoj i nephodnost korišćenja digitalnih alata  u modernom obrazovanju.

Između prvog i drugog panela konferencije će, kroz digitalne radionice za učesnike i slušaoce konferencije, biti predstavljen proces stvaralaštva korišćen u projektu ”Pinokio se priključuje orkestru”.

Iskoristite priliku da, makar na kratko, budete deo programa „Muzika nade“, skrojenog prema potrebama i potencijalima sve dece, i kroz lično iskustvo uvidite na koji način su ona pronašla svoj glas ili idealan instrument kao alat da na autentičan način izraze ono što jesu, misle i osećaju.

Srdačno Vaš,

MAP – “Muzika nade”