Naftachem

Project Opširnije

Skills Needed:

Kategorija:

Tags:

Projektovanje telekomunikacionih i signalnih instalacija

Projektovanje telekomunikacionih i signalnih instalacija za upravljanjem
skladištem nafte

Projekat je obuhvatao izradu telekomunikacionih i signalnih instalacija za upravljanjem skladištem naftne na naftnom terminalu Sremski Karlovci. U okviru ovog projekta vršeno je merenje nivoa nafte u rezervoarima, merenje količine utočenog goriva,kontrola uzemljenja,kao i upravljanje pumpama,ventilima,kao i aditiviranje goriva sve u cilju objedinjenja u upravljački sistem samog terminala.

Share:

Slični projekti