MAP Vas poziva na završnu konferenciju trogodišnjeg Erazmus plus projekta „Pinokio se priključuje orkestru“, koja će biti održana „online“ preko Zoom platforme 18. decembra 2020. godine sa početkom u 10 časova.

Konferencija će sa predstavnicima domaćih i inostranih institucija, akademskom zajednicom, profesionalnim udruženjima, kroz prvi panel obraditi važne teme kao što su vrste usluga koje su dostupne socijalno ugroženoj deci i omladini sa svojim porodicama, te povezanost i integrisanost usluga na lokalnom nivou. Drugi panel će predstaviti inovativne metode rada sa mladima, jačanje njihovih međupredmetnih kompetencija kao preduslova za uspešan akademski razvoj i nephodnost korišćenja digitalnih alata u modernom obrazovanju.

AGENDA: https://www.musicartpro.rs…/Agenda-konferencija_18.12…

Između prvog i drugog panela konferencije će, kroz digitalne radionice za učesnike i slušaoce konferencije, biti predstavljen proces stvaralaštva korišćen u projektu ”Pinokio se priključuje orkestru”.

Iskoristite priliku da, makar na kratko, budete deo programa Muzika nade, skrojenog prema potrebama i potencijalima sve dece, i kroz lično iskustvo uvidite na koji način su ona pronašla svoj glas ili idealan instrument kao alat da na autentičan način izraze ono što jesu, misle i osećaju.

Link za registraciju za učešće na konferenciji: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_ZPDgr7TsSbiAbjjltQ01tQ

Link za ZOOM digtalnu radionicu: https://zoom.us/meeting/85001596352