Online konferencija: Orkestar kao model funkcionalne zajednice

0 Comment
467 Views

MAP Vas poziva na završnu konferenciju trogodišnjeg Erazmus plus projekta „Pinokio se priključuje orkestru“, koja će biti održana „online“ preko Zoom platforme 18. decembra 2020. godine sa početkom u 10 časova.

Konferencija će sa predstavnicima domaćih i inostranih institucija, akademskom zajednicom, profesionalnim udruženjima, kroz prvi panel obraditi važne teme kao što su vrste usluga koje su dostupne socijalno ugroženoj deci i omladini sa svojim porodicama, te povezanost i integrisanost usluga na lokalnom nivou. Drugi panel će predstaviti inovativne metode rada sa mladima, jačanje njihovih međupredmetnih kompetencija kao preduslova za uspešan akademski razvoj i nephodnost korišćenja digitalnih alata u modernom obrazovanju.

AGENDA: https://www.musicartpro.rs/…/Agenda-konferencija_18.12…

Između prvog i drugog panela konferencije će, kroz digitalne radionice za učesnike i slušaoce konferencije, biti predstavljen proces stvaralaštva korišćen u projektu ”Pinokio se priključuje orkestru”.

Iskoristite priliku da, makar na kratko, budete deo programa Muzika nade, skrojenog prema potrebama i potencijalima sve dece, i kroz lično iskustvo uvidite na koji način su ona pronašla svoj glas ili idealan instrument kao alat da na autentičan način izraze ono što jesu, misle i osećaju.

 

Link za registraciju za učešće na konferenciji: https://us02web.zoom.us/…/reg…/WN_ZPDgr7TsSbiAbjjltQ01tQ

Link za ZOOM digtalnu radionicu: https://zoom.us/meeting/85001596352

.