Đurđa Papazoglu

Đurđa Papazoglu

Izvršni i umetnički direktor
Ognjen Topalović

Ognjen Topalović

Menadžer projekta
Dijana Opačić

Dijana Opačić

Programski koordinator i PR
Tijana Kolundžija

Tijana Kolundžija

Konsultant za razvoj programa