Naš tim

Đurđa Papazoglu
Izvršni i umetnički direktor

Dijana Opačić
Programska koordinatorka i PR

Upravni odbor