Potomak dinastije slikara, Manuel Perez Delgado je počeo da se bavi drugom granom umetnosti, muzikom. Sa sedam godina je stupio na Kraljevski muzički konzervatorijum „Arturo Soria“, sa 11 godina počeo je da pristupa prvim muzičkim grupama postajući deo važnih mladih orkestara kao što je Orkesta Eskuela Madridskog simfonijskog orkestra i „European Youth“ orkestar. Sarađivao je sa mnogim španskim nacionalnim orkestrima i brojnim međunarodnim orkestrima.

2011. godine započeo je master studije na Štutgardskom Univerzitetu sa profesorima Martom Klimasara, Jurgenom Spitškom i Haraldom Loleom, završavajući svoju obuku sa najvišim ocenama. Na polju kamerne muzike je takođe radio sa značajnim ansamblima.

2013 zajedno sa Jirgenom Spištkom, Jelenom Stojković i Judumom Cetinerom osnovao je kvartet „Kuatro per Due“, obavljajući važan posao multikulturalnog širenja kroz najvažnije prostorije međunarodnog okvira. Budući da je podučavanje jedno od najvažnijih aspekata njegovog dela danas, on je uvek u neprekidnoj potrazi za udruživanjem toga sa socijalnim kontekstom. Tako paralelno sa svojim radom kao profesor udaraljki u „Real Konservatorio de Musika de Madrid“, sarađuje sa različitim projektima socijalne muzike, poput Neojiba (Salvador de Baia, Brazil) ili Don Bosko Orkestra (San Salvador, El Salvador).