Kroz program Muzika nade želimo da učesnicima omogućimo stalno napredovanje i razvijanje njihovih ličnih i muzičkih veština kako bi postigli što bolji uspeh, a samim tim i dali veći doprinos zajednici svojim primerom, zalaganjem i napredovanjem. Kroz majstorske kurseve i radionice, koje redovno drže eminentni umetnici i muzički pedagozi iz zemlje i inostranstva, naši polaznici imaju mogućnost da iskuse rad sa najvećim inovatorima na polju muzičke edukacije, dok naši mladi lideri kroz program Mlade nade dobijaju besplatne majstorske kurseve i intenzivne pripreme za najbolje nacionalne i internacionalne orkestre.

Metodologija rada na kursevima i radionicama veoma je inovativna, dinamična i interaktivna jer, pored stavljanja u fokus interesovanje za pojedinca i razvoj njegovih sviračkih sposobnosti, predviđa i grupno i kamerno muziciranje. Kroz saradnju s renomiranim umetnicima iz različitih obrazovnih sistema, metodologija Muzika nade postaje još bogatija za raznovrsne metode i prakse podučavanja, što nas dodatno inspiriše i pomaže nam na putu ka izvrsnosti.

Znanje i sviračko umeće naših polaznika do sada su kroz majstorske kurseve i radionice obogatili istaknuti muzički umetnici i pedagozi, kao što su: Marijana Mijanović (Srbija), Fransisko Pačo Flores (Venecuela), Hesus „Pinguino“ Gonzales (Venecuela), Francis Galjardi (Venecuela/Grčka), Anhel Hernandez Lovera (Venecuela/Austrija), Serhio Domingo (Španija), Joana Sieralta (Španija), Raul Lubo (Venecuela), Bruno Kampo (Gvatemala), Luis Gonzalez (Španija), Tibor Kerekeš (Slovenija), Roberto Katerini (Italija), Ilir Kodima (Albanija), Mario Šincek (Hrvatska), Serđu Kerstea (Rumunija), Rustem Sajkulov (Rusija) i drugi.

Kako biste uvek bili obavešteni o mogućnosti učešća na nekim od majstorskih kurseva i radionica koje redovno organizujemo, pratite objave na našoj internet stranici i društvenim mrežama ili kontaktirajte MAP kancelariju u Beogradu.