Hvala Vam što ste deo nade! 

Zahvaljujući Vašoj donaciji, deca suočena sa siromaštvom dobila su šansu da se izbore sa preprekama koje su im otežavale obrazovanje. Vaša podrška im je pružila priliku da se sklone sa ulice, da razvijaju svoje talente i sposobnosti i da pomoću muzike promene svoje živote.

Nadamo se da osećate toplinu u srcu znajući koliku razliku pravite u dečijim životima!

Molimo vas da podelite informaciju o donacijama za naš program sa još tri prijatelja. Tako postajete član Kluba prijatelja „Muzika nade“ – zajednice donatora i istomišljenika koji čine dobro, grade krug nade i na poseban način se povezuju. 

S ljubavlju, 

MAP

Podaci o donatoru / Donor information

Iznos / Sum: [bctk_formatted_order_total]
ID: [bctk_order_number]
Ključ / Key: [bctk_order_key]
Detalji o donatoru / Donor details: [bctk_billing_details]
Metod plaćanja / Payment method: [bctk_payment_method][bctk_payment_method_title]
ID transakcije / Transaction ID: [bctk_transaction_id]
Don br / Don num: [bctk_order_id]
IP adresa / IP address: [bctk_customer_ip_address]
Datum / Date:

[bctk_date_completed] [bctk_date_paid] [bctk_date_created]

Puno ime / Full name: [bctk_formatted_billing_full_name]
Adresa / Address: [bctk_formatted_billing_address]

Podaci o organizaciji / Organisation info

Puno poslovno ime udruženja je / Full business name : Udruženje muzicke umetnosti, UMUS (Music Art Project – engleski naziv)

Sedište / Headquarters : Vračar, Beograd, ulica: Kumanovska br. 13

Odgovorno lice / Representative : Đurđa Papazoglu

PIB / TAX ID: 106569163

Matični Br / Identification number  : 28011776

Tekući račun / Bank account : 160-0000000369316-62

Kontakt telefon / Telephone :+381 (0)65 205 1817

Kontakt email adresa / E-mail : office@musicartpro.rs