El Sistema


 

El Sistema je jedinstveni kulturni, obrazovni i socijalni program koji ima za cilj društvenu angažovanost, kao i razvoj muzičkih, moralnih, ličnih i socijalnih veština dece i mladih kroz inovativni pristup muzičkom obrazovanju. El Sistema je svoju metodologiju zasnovala na radosti grupnog muziciranja u okviru orkestara i horova, kako bi omogućila svakom detetu da bude shvaćeno i prihvaćeno unutar i van svoje zajednice. Osnovana u Venecueli 1975. godine od strane vizionara, muzičara i ekonomiste Hose Antonia Abrea, El Sistema je decenijama rasla u okviru svojih obrazovnih centara – “nukleusa”, gde su se deca, koja su živela u teškim uslovima i siromaštvu, svakodnevno okupljala da bi se družila i uživala u zajedničkim muzičkim aktivnostima.

 

Za razliku od drugih muzičkih programa, misija El Sisteme je prvenstveno socijalne prirode, a njena suština ogleda se u Abreovom ubeđenju da iskustvo ozbiljnog, ambicioznog i radosnog muziciranja može pomoći svakom detetu da razvije ne samo muzičke veštine, već kompletan lični potencijal, što direktno doprinosi sveukupnom poboljšanju kvaliteta života i funkcionisanju u okviru porodice i zajednice. Najveći problem kod društava sa visokom stopom siromaštva, kao što je to slučaj sa Venecuelom, prema rečima jedne od polaznica originalnog El Sistema programa, nije u tome što vam je stomak prazan ili nemate krov nad glavom, već u osećanju da ste niko, da ne vredite. Upravo je osećanje lične vrednosti, pripadnosti, samoefikasnosti i nade ono najdragocenije što El Sistema program pruža, dajući dečjoj duši prostora za rast i motivaciju koja ga čitavog života vuče napred i na bolje.

 

Ova plemenita vizija je uz kontinuirano pokroviteljstvo vlade u Venecueli uspešno realizovana, čime je na hiljade dece i mladih uspelo da prevaziđe loše životne uslove i izraste u produktivne i osnažene građane. Tokom 90-ih godina prošlog veka, priča o El Sistemi i njenom uspehu proširila se po čitavoj Južnoj Americi, a poseban odjek imala je u zemljama kao što su Kolumbija, Brazil i Meksiko, koje su ubrzo počele da razvijaju sopstvene El Sistema programe i centre.

 

Neverovatan uspeh El Sisteme poslednje dve decenije biva prepoznat i na globalnom nivou, inspirišući stotine sličnih programa koji trenutno rade sa oko 4 miliona dece u preko 60 zemalja širom sveta. Osnivač El Sisteme Hose Antonio Abreu je zbog svog izuzetnog doprinosa kulturi i obrazovanju proglašen vizionarem našeg vremena, a dobio je i brojne nagrade i priznanja od zemalja među kojima su Švedska, Španija, Nemačka, Holandija, Italija, Austrija, Južna Koreja, Turska, Kanada i SAD. Mnogi eminentni muzičari i muzički pedagozi današnjice podržavaju, implementiraju ili čak potiču iz El Sistema programa. Jedan od polaznika originalne El Sisteme iz Venecuele, koji tvrdi da mu je ovaj program praktično “spasio život”  je niko drugi do maestro Gustavo Dudamel – umetnički direktor simfonijskog orkestra “Simon Bolivar” i šef dirigent filharmonije u Los Anđelesu. Među zvučnim imenima koja podržavaju ovaj program nalaze se i Jo Jo Ma, Klaudio Abado, Plasido Domingo, Francisko Pačo Flores, Gerald Virt (umetnički vođa hora Bečkih dečaka) i mnogi drugi.

 

 

 

El Sistema u Srbiji

Novembra 2014. godine Music Art Project je potpisao Pismo o namerama sa “Fundacion Musical Simon Bolivar” iz Venecuele. Time smo formalizovali našu poziciju u okviru globalne El Sistema mreže i dobili podršku za sprovođenje ovog svetski priznatog modela muzičkog obrazovanja. Uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, program sprovodimo u saradnji sa osnovnim i muzičkim školama, centrima za socijalni rad, kulturnim centrima i jedinicama lokalne uprave i samouprave. Trenutno je u programu El Sistema Srbija preko 650 dece iz 10 gradova, zajedno sa 34 profesora.

 

Naš rad u okviru El Sistema programa usmeren je na sledeće ciljne grupe:

– Deca, naročito deca iz ugroženih i marginalizovanih grupa;

– Profesori muzike koji žele da primene metodologiju El Sistema u svom radu;

– Muzički i umetnički krugovi u Srbiji, koji žele da podrže nove inicijative u obrazovanju.

 

Posebnu pažnju Music Art Project pridaje kontinuiranom stručnom usavršavanju kadrova u Srbiji, organizujući akreditovane stručne skupove, seminare, majstorske kurseve, radionice i konferencije u okviru kojih eminentni umetnici i pedagozi iz zemlje i inostranstva redovno drže obuke zaposlenima u obrazovanju.