Dragana Roter

Dragana Roter je dugogodišnji profesionalac u oblasti odnosa s javnošću i pionir društveno odgovornog poslovanja u Srbiji. Karijeru je započela u medijima i Ministarstvu za informacije Republike Srbije, a zatim je radila na rukovodećim položajima u McDonald’s Srbija, Komercijalnoj banci a.d. Beograd i Vip mobile d.o.o. Trenutno je konsultant za više projekata Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), zatim raznih organizacija civilnog društva i kompanija u Srbiji i regionu. Dobitnica je priznanja Konferencije PRO.PR za lični doprinos razvoju odnosa s javnošću (PR) u Srbiji za 2016. godinu, kao i poveljâ Foruma za odgovorno poslovanje i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) – za volonterska mentorstva socijalnim preduzećima i civilnom sektoru. Sa svojim timovima osvojila je šest godišnjih nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću i dve Udruženja za tržišne komunikacije Srbije (UEPS). 

Dragana Roter daje značajan doprinos u nastojanju MAP-a da se, kroz program El Sistema, u Srbiji stvore uslovi za inovativno korišćenje snage muzike u socijalnoj inkluziji dece kako bi se premostile sve veće razlike u društvu i mladima pomoglo da se razviju u nove lidere, koji su već danas potrebni u svim oblastima. 

„Zadovoljstvo mi je da svoje dugogodišnje radno iskustvo ulažem u rast MAP-a, mentorišući aktivnosti tima usmerene na odnose s javnošću, društvene medije, sponzorstva, donacije i ostale aktivnosti koje jačaju vidljivost i ugled programa. Veliko je zadovoljstvo sarađivati sa kolegama iz izvršnog tima i Upravnog odbora jer delimo radost uzajamnog učenja i kreiranja uspeha.“