Đurđa Papazoglu
Izvršni i umetnički direktor

Đurđa Papazoglu je diplomirani pijanista Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Profesionalno iskustvo je sticala u Moskvi s Elenom Grečnikovom i kroz rad u moskovskom Horskom tetru Borisa Pevznera. Po povratku u Srbiju, Đurđa osniva umetničko udruženje Music Art Project (MAP) u cilju promovisanja saradnje u oblasti umetnosti i kuture. Iste godine potpisuje Pismo o namerama s Muzičkom fondacijom „Simon Bolivar”, ozvaničivši time poziciju udruženja u okviru globalne mreže El Sistema, i nastavljajući da dosledno i posvećeno radi na ostvarenju misije MAP-a. Njen entuzijazam, energija i organizacione sposobnosti omogućili su da se MAP razvija kroz uspešnu realizaciju  projekata u saradnji sa međunarodnim institucijama kao što su: UNOPS, UNHCR, UNICEF, Delegacija Evropske Unije u Republici Srbiji, kao i vladom Švajcarske između ostalih.

Aktivno radeći na proširenju i održivosti programa, pod njenim rukovodstvom organizacija uspešno uspostavlja partnerstva s relevantnim državnim organima (Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nacionalnom komisijom za Unesko, Stalnom konferencijom gradova i opština, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, jedinicama lokalnih uprava i samouprava, te školama u kojima je program implementiran) i partnerskim organizacijama civilnog društva, doprinoseći tako napretku u oblastima obrazovanja, ljudskih prava, prava manjina, smanjenja siromaštva, socijalne inkluzije i očuvanja kulturnog nasleđa. Njena vizija je podsticanje i stvaranje kreativnih lidera, koji će motivisati druge u budućnosti, bez obzira na to da li će postati profesionalni muzičari, uspešni rukovodioci ili preduzetnici.