Dijana Opačić
Programska koordinatorka i PR

Dijana Opačić je master studije violine završila na Akademiji za muziku Univerziteta u Ljubljani, a potom se godinu dana usavršavala na Akademiji za muziku i ples u Pragu. Tokom školovanja pronašla se prevashodno kao orkestarski i kamerni svirač i bila član brojnih orkestara i ansambala u Srbiji, Sloveniji, Češkoj i Italiji. Muziku posmatra kao univerzalini jezik koji svako ljudsko biće, na intuitivnom nivou, razume i oseća i lična misija joj je što više ljudi spozna lepotu sporazumevanja na njemu.

Kroz rad u MAPu ta misija dobija svoje usmerenje kroz rad sa decom iz osetljivih društvenih grupa u sklopu različitih programa i projekta koje je sprovodila kao koordinator i nastavnik Muzike nade od 2018. godine. Posebnu radost i privilegiju donosi joj saradnja sa kolegama umetnicima i profesorima u sklopu internacionalne El Sistema mreže i rad na profesionalnom usavršavanju kroz konstantno inoviranje programa u Srbiji sa nastavničkim timom i mentorima. Kokreator je nastavnih programa Muzike nade i jedan od autora i realizatora akreditovaih MAPovih seminara.